NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

Jak postupuje zavádění digitálních technologií ve školách?

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá ve dnech 12.–13. 11. 2018 v Kongresovém hotelu Jezerka v Seči již 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách. Je zaměřena na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií ve výuce. Důraz bude kladen na praktické využití a metodické postupy ...

Číst dál...

Jak postupuje zavádění digitálních technologií ve školách?

Mířit k vnitřní dokonalosti

Dne 8. listopadu 2018 se od 9 hodin v budově krajského pracoviště NIDV v Brně, Křížová 22 uskuteční konference Etická výchova jako součást školy. Albert Schweitzer definoval etiku jako činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti. Dnes se etická výchova jako samostatný předmět vyučuje v 16 zemích Evropy. Jejím cílem je výchova morálně vyzrálého člověka,...

Číst dál...

Mířit k vnitřní dokonalosti

Učitelé cizích jazyků se sejdou ve Zlíně

Ve dnech 7.–8. 11. 2018 pořádá NIDV již podevatenácté Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, které bude probíhat na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Učitelům mateřských, základních a středních škol i pedagogům volného času či vedoucím vzdělávacích kroužků nabídne metodické semináře a dílny, které si zvolí podle své kvalifikace, zamě...

Číst dál...

Učitelé cizích jazyků se sejdou ve Zlíně

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konfe...

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů. Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní ro...

Číst dál...

Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů

DOMINO: Setkání s partnery a sponzory soutěže

ONLINE SETKÁNÍ: Genderově podmíněné násilí

Děti/žáci cizinci v českých školách

Memorandum o spolupráci mezi NIDV a Fakultou pedagogickou...

Jak učitelé mění budoucnost

Učitelé, malé děti a velké problémy světa

Jazyky v zrcadle jednoho století

NIDV otevírá učitelům dveře do světa