NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání

Výroční zpráva NIDV – bilance aktivního roku

Téměř 3 tisíce realizovaných seminářů, kurzů a studií, 16 tisíc zapojených škol a 50 tisíc absolventů vzdělávacích programů za rok 2017 v celé České republice – to je již tradičně hrdá bilance činnosti pracovníků NIDV, ale i jeho externích spolupracovníků a lektorů. V nedávné době zveřejněná Výroční zpráva NIDV 2017 je nejen přehledem aktivit a výsledků práce za up...

Číst dál...

Výroční zpráva  NIDV – bilance aktivního roku

Jsme na jedné lodi – na jedné planetě

Ve dnech 16. až 20. července 2018 pořádal NIDV Letní školu globálního rozvojového vzdělávání (GRV), které se zúčastnili učitelé, pedagogové volného času i pracovníci neziskových organizací. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s problematikou výchovy k občanství v místních a celosvětových souvislostech, prohloubit jejich znalosti zvláště v oblastech mediální a ekolo...

Číst dál...

Jsme na jedné lodi – na jedné planetě

Výzva pro mladé badatele: T-expedice 2018

Realizujte s námi svůj vlastní výzkumný záměr! T-expedice, kterou pořádá Talentcentrem NIDV v době od 25. srpna až 2. září 2018, nabízí mladým badatelům možnost objevovat a naučit  se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě objeveno? Vyberte si nějakou věc kolem sebe a zeptejte se: Co o tom vlastně vím? Více inf...

Číst dál...

Výzva pro mladé badatele: T-expedice 2018

Katalogy NIDV pro  ŠABLONY I, II a příklady dobré praxe

Aktuální a ucelenou nabídku vzdělávacích programů NIDV vhodných pro ŠABLONY I a ŠABLONY II naleznete na níže uvedených odkazech a v přílohách. Pokyny pro školy: Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a to i ty, jejichž hodinová dotace je delší než požaduje šablona, ale obsahem...

Číst dál...

Katalogy NIDV pro  ŠABLONY I, II a příklady dobré praxe