Brána jazyků otevřená / 32 hodin - anglický jazyk A1 Náchod

Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line.
Podtitul:
Náchod 
Termín konání:
říjen 2017 - červen 2018, ST 14.30-16.00 
Místo konání:
ZŠ TGM Náchod 
Lektor:
Mgr. Pavel Fišer 
Doporučeno:
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení 
Počet hodin:
32 
Cena:
Garant:
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz, tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu:
A73-03-18-172-02 
Číslo akreditace:
MSMT-32774/2016-1-936 

Anotace:

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ, dotace 32 hod je nastavená i pro možnou realizaci šablon zjednodušených projektů pro ZŠ. Na úrovni odpovídající A1 si budou účastníci upevňovat jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce), kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní) a v rámci dané úrovně budou posilovat i komunikační dovednosti. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 32 hodin v 16 výukových týdnech. Jazykový kurz je prezenční a bude probíhat 1 semestr. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Elementary Third Edition. OUP. Oxenden, C.: New English File Elementary. OUP.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: sloveso být, přivlastňovací zájmena, zápor

SLOVNÍ ZÁSOBA: čísla, země, předměty

PRAKTICKÁ AJ: abeceda

Tematický okruh č. 2 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: členy, množné číslo, přivlastňovací zájmena, přídavná jména

SLOVNÍ ZÁSOBA: rodina, přídavná jména

PRAKTICKÁ AJ: osobní informace

Tematický okruh č. 3 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: přítomný čas prostý, osobní zájmena

SLOVNÍ ZÁSOBA: příslovce, slovesa

PRAKTICKÁ AJ: kolik je hodin

Tématický okruh č. 4 - hodinová dotace 8 hodin

GRAMATIKA: příslovce, pořadí slov ve větě, can/can´t

SLOVNÍ ZÁSOBA: jídlo, zaměstnání,

PRAKTICKÁ AJ: kolik to stojí

Jazyk programu: čeština, angličtina


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: