Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

Na tento vzdělávací program se nelze hlásit on-line.
Podtitul:
 
Termín konání:
31.srpna 2017 - 30. června 2018 
Místo konání:
NIDV Brno, Křížová 22 
Lektor:
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., PhDr. Josef Lukas, Ph.D., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., PhDr. Marie Pavlovská, Ph.D., RNDr. Pavel Nezval 
Doporučeno:
pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ 
Počet hodin:
120 
Cena:
5500 
Garant:
Mgr. Šárka Dostalová - dostalovas@nidv.cz, tel.: 543 541 247, mobil: 775 571 604
Číslo programu:
K02-05-22-171 
Číslo akreditace:
MSMT-15892/2015-1-507 

Anotace:

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů základních uměleckých škol a středních škol, kteří působí jako:
- učitelé odborných předmětů střední školy
- učitelé praktického vyučování střední školy
- učitelé odborného výcviku střední školy
- učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatoří
- učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.

Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.

Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: