Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

Podtitul:
 
Termín konání:
23. 9., 14. 10.,4. 11., 25. 11., 16. 12. 2017, 13. 1., 27. 1., 17. 2., 3. 3., 24. 3. 2018 
Místo konání:
NIDV Plzeň, Čermákova 18 
Lektor:
Mgr. et Mgr. Monika Holečková, PaedDr. PhDr. Věra Kosíková, Ph.D., Mgr. Milena Peteříková 
Doporučeno:
vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga 
Počet hodin:
88 
Cena:
9000 
Garant:
Mgr. Lenka Kůsová - kusova@nidv.cz, tel.: 377 473 606, mobil: 770 106 781
Číslo programu:
K03-05-14-172-01 
Číslo akreditace:
MSMT-15892/2015-1-507 

Anotace:

Studium pedagogiky b) - vychovatel s minimálně ukončenou VOŠ nebo asistent pedagoga s minimálně ukončeným středním vzděláním je určeno k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří chtějí pracovat jako vychovatelé nebo asistenti pedagoga. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému v platném znění a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.Studium je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí. 


Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni: