CISKOM – státní maturita

Příprava a realizace školení pro role definované školským zákonem a zajišťující chod procesů maturitní zkoušky na školách; podpora výuky matematiky na středních školách. Kromě jiných aktivit jsou součástí tohoto rezortního projektu také pracovní setkání s názvem „Matematika ve světle výsledků maturitní zkoušky“ určená pro středoškolské učitele matematiky a pořádaná ve spolupráci s CZVV a NÚV. Hlavní pozornost je při nich věnována rozboru didaktických testů konaných v jarních i podzimních termínech, mj. konstrukci testu, problémům při řešení jednotlivých úloh v testu apod. Další seminář „Rozvíjíme matematickou gramotnost“ je zaměřen na problematiku rozvoje matematické gramotnosti v základním i středním vzdělávání.

... Číst dál