Publikace

Autoevaluace školy

Autoevaluace školy Radmila Zítková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Ústí nad Labem Rok vydání: 2009 ISBN 8086956431

Balů a Mauglí

Balů a Mauglí Naděžda Tremlová, Jiří Zajíc 2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Výchova k dobrovolnictví – mentoring.

Blýskání na časy

Blýskání na časy Svatava Šimková, Jiří Zajíc, Miroslav Žák

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Český žák - cizinec

Český žák - cizinec Lucie Slavíková-Boucher Rok vydání:  ISBN 9788086956879

Cesty k uznávání

Cesty k uznávání Daniela Havlíčková (ed.), Hana Řádová (ed.) 2012

Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa Miroslav Bocan et al. 2012

Publikace popularizuje výsledky výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let a je určena pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání i širší veřejnosti.

Etická výchova

Etická výchova Jarmila Plachá,Ivana Koutská,Kateřina Skořepová Rok vydání: 2014 ISBN 8087449517

Etická výchova

Etická výchova Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská Rok vydání: 2014 ISBN 8087449576

Etická výchova

Etická výchova Marie Navrátilová,Hana Brichová,Marcela Matějcová,Roman Bureš Rok vydání: 2014 ISBN 8087449568

Etická výchova

Etická výchova Květa Trčková,Romana Zemanová,Roman Bureš Rok vydání: 2014 ISBN 808744955X

Evaluace ve školním vzdělávac...

Evaluace ve školním vzdělávacím programu mateřské školy Olga Pešková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava Rok vydání: 2009 ISBN 8086956482

Hezky česky

Hezky česky Jana Táborková Rok vydání:  ISBN 9788086956893

Hezky česky II

Hezky česky II Jana Táborková Rok vydání:  ISBN 9788075780041

Hospitační a kontrolní činnos...

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy Jiřina Fajfrová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Karlovy Vary Rok vydání: 2007 ISBN 8086956156

Implementační příručka

Implementační příručka Pavel Brabenec et al. 2015

Publikace slouží  jako uživatelská příručka k platformě  pro hodnocení a řízení kvality organizací vytvořené v rámci klíčové aktivity  Standardizace organizací neformálního vzdělávání.

Informační centra pro mládež ...

Informační centra pro mládež v ČR Kolektiv autorů NICM a REMIX 2010

Publikace přináší podrobné informace o působení informačních center v České republice, pojednává o náplni činnosti, jejich službách, o procesu národní certifikace kvality informačních center. Obsahuje adresář informačních center v ČR a poradí, jak založit „íčko“ ve Vašem městě.

Informační centra pro mládež ...

Informační centra pro mládež v EU Julie Čákiová, Lucie Jarolímková a Tomáš Hodač 2010

Publikace seznamuje s historií a současným stavem informačních a poradenských služeb pro mládež v Evropě a představuje dvě největší zastřešující organizace – ERYICU a Eurodesk.

Inspirace z přírody

Inspirace z přírody kolektiv Rok vydání: 

Já chci do oddílu

Já chci do oddílu Svatava Šimková 2012

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.

K některým problémům vzdělává...

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ Jaromír Hališka Rok vydání: 2007 ISBN OCLC:237191526

Každodennost na hranicích mez...

Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960 - 1989 Kolektiv Rok vydání: 

Kompendium anotací vybraných ...

Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení Rok vydání: 2008 ISBN 8086956288

Kompetence v neformálním vzdě...

Kompetence v neformálním vzdělávání Daniela Havlíčková, Kamila Žárská 2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Kontrolní a hospitační činnos...

Kontrolní a hospitační činnost zástupce ředitele školy Miroslava Cinkaničová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň Rok vydání: 2008 ISBN 8086956350

Metodika - Kompetence, Kvalit...

Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce Daniela Havlíčková Rok vydání: 2015-04-10 ISBN 9788087449509

Nebylo nic zadáno

Metodika pro podporu tvorby š...

Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání Jana Heřmanová Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784779

Jednotlivé díly této metodiky obsahují náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a středisku volného času. Přidali jsme i několik obecných informací, které považujeme za důležité pro jeho zpracování. Naše návrhy a doporučení, doplněná konkrétními ukázkami, nejsou určeny k převzetí, ale k inspiraci. Nechceme vám nic vnucovat a připravit vás tak o možnost vlastní tvořivé práce, neboť každé školské zařízení je svébytné a jeho školní vzdělávací program nemůže nikdo vytvořit lépe než vy sami. Pokud vám tato příručka usnadní práci, splnila svůj účel.

Mít přehled

Mít přehled Eli Geisslerová et al. 2012

Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. ...

Na křižovatce kultur

Na křižovatce kultur Svatava Šimková, Jiří Zajíc 2010

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Odborník na řešení školní šik...

Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně PaedDr. Michal Kolář Rok vydání:  ISBN 9788086956930

Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu na řešení školní šikany a kyberšikany. Absolvování kurzu umožňuje získat skutečným zájemcům ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany. První a třetí část textu poskytuje informaci o vlastním kurzu a nastiňuje vizi pětiúrovňového koncepčního vzdělání pro odborníky na řešení šikany. Ve druhé části je k dispozici zhuštěná a přehledná speciální teorie, která se přímo váže k řešení šikanování. Čtvrtá část zahrnuje materiály pro dílny a nácviky ve skupině. Poslední část se týká požadavků na získání kvalifikace odborníků první úrovně.

Olina - implementační příručk...

Olina - implementační příručka 2015 Pavel Brabenec,Tomáš Machalík Rok vydání: 

Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím systému Olina

Patříte mezi nás

Patříte mezi nás Svatava Šimková, Jiří Zajíc 2010

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.

Pedagog = manažer?

Pedagog = manažer? Jaroslav Jindra ,Romana Michaela Michalíková

Publikace představuje obsah a metody inovovaného tříletého manažerského vzdělávacího programu Funkční studium určeného vedoucím pracovníkům školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací pracujícím s dětmi a mládeží.

Pedagogické střípky

Pedagogické střípky Petra Bláhová (ed.) 2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky II.

Pedagogické střípky II. Petra Bláhová (ed.)

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Pedagogické střípky III.

Pedagogické střípky III. Petra Bláhová (ed.) 2012

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Podpora práce začínajících uč...

Podpora práce začínajících učitelů Milan Bareš Rok vydání: 2009 ISBN 8086956504

Pohádkové vzdělávání 2

Pohádkové vzdělávání 2 Naděžda Kalábová Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784854

Tato kniha slouží k široké zájmové orientaci dětí, které prostřednictvím tvořivých her budeme postupně seznamovat s nejrůznějšími druhy činností. Cílem této knihy je poskytnout dětem dostatek příležitosti k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Všechny náměty, které jsou zde uvedeny, mají charakter tvořivého hraní a většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití již získaných znalostí a dovednosti z vyučování. Mají oddychový a rekreační charakter. Náměty zde uvedené jsou vyzkoušené s dětmi ve školní družině, a proto je nabízím pro inspiraci všem, kteří chtějí připravit dětem rozmanitou náplň volnočasových aktivit. Kniha a náměty jsou určeny pro práci s dětmi mladšího školního věku. Hry a soutěže lze na základě fantazie, možností či podmínek daného školského zařízení libovolně kombinovat a upravovat. Knihu mohou využít učitelé a vychovatelé k naplnění volného času dětí v zájmových kroužcích, ve školní družině, na táborech či školách v přírodě.

Poradce autoevaluace

Poradce autoevaluace Mgr. Kamila Bobysudová Rok vydání:  ISBN 9788086956688

Prázdninová škola češtiny

Prázdninová škola češtiny Blanka Jaurisová a Martina Pánová Rok vydání: 

Projekty v rámci školních vzd...

Projekty v rámci školních vzdělávacích programů Alena Poleníková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň Rok vydání: 2009 ISBN 8086956563

Sada minimálních kompetenčníc...

Sada minimálních kompetenčních profilů Kolektiv autorů 2011

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe Michaela Přílepková (ed.),Hana Řádová (ed.)

Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání. Autory programů postavených na základě předem definovaných minimálních kompetenčních profilů jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je ověřovali ve svých sdruženích v roce 2011. 

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II Hana Řádová 2012

Inovované vzdělávací programy a příklady dobré praxe se vám představují v jedné z posledních publikací projektu Klíče pro život.

Sborník Daniel 2017

Sborník Daniel 2017 Kolektiv Rok vydání:  ISBN 9788086956909

Sborník oceněných prací literární soutěže Daniel

Sborník Daniel 2018

Sborník Daniel 2018 Kolektiv Rok vydání: 2018-03-15 ISBN 9788075780065

Sborník oceněných prací literární části soutěže Daniel

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Zuzana Sýkorová (ed.) 2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Mediální výchova a medializace Vojtěch Černý (ed.) 2012

Publikace sestává z deseti vybraných příkladů dobré praxe vzdělávacích programů průřezového tématu Mediální výchova a medializace.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Multikulturní výchova Jiří Ježek (ed.) 2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství Vojtěch Černý (ed.) 2012

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Výchova k dobrovolnictví Jiří Tošner (ed.) 2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Sborník příkladů dobré praxe ...

Sborník příkladů dobré praxe Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání Jan Sýkora (ed.) 2012

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

Sborník souhrných pozic v NNO

Sborník souhrných pozic v NNO Hana Řádová (ed.) 2012

Publikace shrnuje pracovní pozice v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží a představuje minimální kompetenční profily pro tyto pozice doplněné o výčet měkkých kompetencí.

Sebeevaluační nástroje

Sebeevaluační nástroje Pavel Trantina, Daniela Havlíčková 2012

Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje vybrané nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.

Sociální parazitizmus v probl...

Sociální parazitizmus v problematice dětského domova Milan Opravil,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava Rok vydání: 2008 ISBN 8086956202

Správní rozhodnutí ředitele s...

Správní rozhodnutí ředitele střední školy Josef Crha,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava Rok vydání: 2009 ISBN 808695627X

Studium Koordinátor školního ...

Studium Koordinátor školního vzdělávacího programu Dalibor Dudek,Jaroslav Kotal Rok vydání: 2008 ISBN 8086956318

Talent a nadání

Talent a nadání Jitka Fořtíková Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784755

Talent nad zlato

Talent nad zlato Jiří Zajíc 2010

Publikace představuje výsledky výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace...

Teatro del cielo e della terra

Teatro del cielo e della terra Rok vydání: 1620 ISBN OCLC:719035456

Vícejazyčná lingvistická term...

Vícejazyčná lingvistická terminologie kolektiv Rok vydání:  ISBN 9788086956701

Virtualita a realita

Virtualita a realita Mgr. Svatava Šimková

Publikace nabízí výsledky výzkumu Informovanost a participace mládeže.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity Joan Freeman Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784830

Jde o knihu, která se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti, což v našem státě stále patří k velmi vzácným jevům. Navíc, zaměřuje svou pozornost na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Výchova k myšlení v evropskýc...

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PhDr. Jana Stará, Ph.D. Rok vydání:  ISBN 9788086956916

Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. Metodická příručka obsahuje řadu námětů do výuky. Její ambicí však není shromáždit co nejvíce konkrétních učebních úloh a aktivit, které jsou obsaženy v četných publikacích a výstupech projektů. Příručka usiluje o to, aby při jejím čtení čtenář přemýšlel o argumentech, proč tuto oblast vzdělávání ve výuce posilovat a jakým způsobem. Nabízí tedy učitelům podněty k přemýšlení, které jim snad pomohou rozhodnout se dobrovolně, zodpovědně a kompetentně přinášet a systematicky zařazovat do výuky na základní škole důležitá témata.

Základy lektorské práce

Základy lektorské práce Otakar Jíra (vedoucí), Rok vydání: 2004 ISBN 9788086784076

Publikace je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé z lektorských činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své lek­torské ego prezentovat tak, aby to bylo užitečné adresátům jejich sdělení. A o to se tady budeme na následujících stránkách pokoušet. Jestli se vám takto prezentovaný úmysl bude líbit, sdělte to ostatním. Jestli nebudete s něčím souhlasit, řekněte to nám.

Změna je život II

Změna je život II Tomáš Machalík,Jaroslav Jindra Rok vydání:  ISBN 9788087449127

Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2011.