Strategie vlády proti korupci

Text: Národní institut pro další vzděláván přistoupil na Rezortní interní protikorupční program MŠMT 2018 - 2020

Souhrnný seznam externích poradců NIDV

Vynaložené náklady    
     
Poradci 2016 2017
JUDr. Olšanská Stanislava 232,320.00 232,320.00
JUDr. Janiš Ctibor 85,500.00 125,090.00
Mgr. Dvořák Ladislav 0.00 35,600.00
RUNICON Colsunting s.r.o. 0.00 31,600.00
Diligens s.r.o. 319,440.00 186,340.00
KM s.r.o. 0.00 166,980.00
Ing. Filip Josef 0.00 0.00
CELKEM 637,260.00 777,930.00