V pátek 9. 11. 2018 od 20.00 hodin se uskuteční první webinář pro učitele na téma genderově podmíněné násilí.

Víte, jak mluvit s žáky a studenty o násilí, jaké aktivity v hodinách využít a s kým je možno v případě potřeby spolupracovat? Tým lektorek Kristýna Pešáková, Lucie Čechovská a Eva Bartáková vám vše podstatné sdělí prostřednictvím prvního webináře ze seriálu věnovaného genderové rovnosti.

Cíle setkání:

  • Seznámit vyučující humanitních oborů na středních školách a na druhém stupni základních škol s tématem genderově podmíněného násilí (partnerské násilí, domácí násilí, sexuální násilí, kyberšikana, homofóbní násilí ad.) a možnostmi jeho prevence
  • Sdílet dobrou praxi komunikace tématu se studujícími – jak mluvit o násilí, jaké aktivity je možné v hodinách využít, s kým je v rámci tématu možno v případě potřeby spolupracovat
  • Seznámit vyučující s učebními materiály k tématu z ČR i zahraničí.

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno vyučujícím humanitních oborů na středních školách a na druhém stupni základních škol, kteří by ve svých hodinách rádi tematizovali problém genderově podmíněného násilí, případně se v třídním kolektivu či na škole setkávají s problémy, jako je šikana, domácí násilí, partnerské násilí apod.

Setkání je zdarma.

Program setkání:

  1. Proč se zabývat genderově podmíněným násilím? – návaznost na RVP, prevence problémů ve třídě
  2. Co je to genderově podmíněné násilí?
  3. Dobrá praxe neziskové organizace – zkušenosti s komunikací tématu se studujícími
  4. Ukázky konkrétních aktivit do hodin

Lektorky:

Eva Bartáková, Mgr. Lucie Čechovská, Mgr. Kristýna Pešáková, Ph.D.

Více informací na odkaze: http://referat.blogy.rvp.cz/2018/11/01/online-setkani-gender1/?fbclid=IwAR01HSOkbEcqreBdh51OYCu_LJbA2sXtz4Ff6A_SXJ2qvRILHxwyadeRHW0