Otevření 8. ročníku Soutěžní přehlídky DOMINO provázelo první setkání s organizacemi, které s Národním institutem pro další vzdělávání spolupracují na realizaci soutěže. Bylo nám velkou ctí přivítat a setkat se jak s partnery, kteří se již dlouhodobě podílí na zatraktivnění Soutěžní přehlídky svými příspěvky v podobě hodnotných cen, tak jsme byli také poctěni účastí nových potenciálních sponzorů soutěže. Schůzka se uskutečnila v novém Konferenčním centru NIDV a úvodního slova se ujala paní tajemnice NIDV Mgr. Alena Faberová. O novinkách letošního ročníku, možnostech a formách spolupráce pak přítomné informovala vedoucí oddělení vzdělávání a podpory paní PaedDr. Eva Vincejová PhD. Shodli jsme se na nutnosti podpory a ocenění důležité práce pedagogických pracovníků a společně jsme se potěšili tím, že prakticky ihned po spuštění možnosti přihlašovat objekty do letošního ročníku začali učitelé své příspěvky vkládat a soutěž DOMINO 2018 byla odstartována. Více informací na http://domino.nidv.cz.

Sponzoři a partneři Soutěžní přehlídky DOMINO:

Aliance OV

Aliance pro otevřené vzdělávání: „If there is no sharing, there is no education. Education is sharing. Nelze vzdělávat bez sdílení. Vzdělávání je sdílení.“  David Wiley

Na podporu otevřeného vzdělávání EDUin inicioval spojení stovky klíčových organizací a jednotlivců v Alianci otevřeného vzdělávání. Aliance pro otevřené vzdělávání vznikla na základě iniciační schůzky podporovatelů otevřeného vzdělávání ze dne 9. června 2015 a ročního předchozího pilotního setkávání s organizacemi, které se zabývají otevřeným vzděláváním.

AV MEDIA

AV MEDIA KOMUNIKUJE OBRAZEM. Moderní audiovizuální řešení přinášíme již 25 let. Díky dlouholetým zkušenostem zákazníkům nabízíme kvalitní služby, ale i inovativní řešení.

BOXED

Boxed, s.r.o. - partner pro vaše IT. Kvalitní vybavení, příslušenství, pomůcky a školení. Ověřené aplikace a materiály pro inspiraci. Instalace, odborníci z praxe a dlouhodobá technická i projektová podpora.

EduLab

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Pomáháme školám a učitelům při zavádění moderních technologií do vzdělávání, protože jsme přesvědčeni o jejich přínosu pro rozvoj školství a vzdělávání. Pedagogům nabízíme akreditované kurzy, populárně-naučné publikace a odborné konference.

Glogster

Multimedia Interactive Poster - Express ideas with ease by combining images, graphics, audio, video and text on one digital canvas.

Channel Crossing

Posláním jazykové agentury Channel Crossings je poskytování komplexních a efektivních jazykových služeb nejvyšší kvality tak, abychom uspokojili individuální požadavky klientů z řad soukromých firem, státních organizací i široké veřejnosti.

LEVEBEE s.r.o. - Včelka

Individuální trenér čtení - Online aplikace Včelka zlepšuje úroveň čtení a pomáhá při obtížích se čtením, včetně dyslexie. Včelka je učební nástroj nové generace pro studenty, rodiče, učitele a profesionály. Na základě osvědčených cvičení z poradenské praxe vytváří aplikace individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem.