V předvečer konference Udržitelný rozvoj světa přijala ředitelka NIDV Helena Plitzová zahraniční delegaci, jejíž členové přednesou na celostátním setkání k problematice globálního rozvojového vzdělávání svoje příspěvky.

Novou aktivitou pořádanou v letošním roce NIDV je organizace sedmi zahraničních studijních cest určených pro pedagogy základních a středních škol. Při návštěvách škol, školských zařízení, občanských i státních sdružení a organizací různých evropských zemí se učitelé setkávají s řadou zajímavých osobností, jejichž pracovní i osobní zkušenosti jsou pro české pedagogy inspirativní a přínosné.

U kulatého stolu zasedli vedle českých odborníků také ředitel odborné školy z Lisabonu Bruno Marques, členka vedení školy Colegio Ave Maria Casa Madre v Granadě Aida Ayuso a doc. PaedDr. Alice Petrasová, PhD. z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Setkání s kolegy z Portugalska, Španělska a Slovenska se neslo v duchu sdílení zkušeností a prezentace školských vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích. Témata se týkala rovněž forem financování škol a školských zařízení, problematiky výuky v oblasti GRV, ale kupř. i začleňování dětí/žáků cizinců do vzdělávacího procesu či problematiky spolupráce s rodiči.

Helena Plitzová představila roli a poslání NIDV. Z výzev, před nimiž stojí NIDV, zaujal zahraniční hosty především systémový projekt SYPO, který usiluje o vytvoření uceleného systému profesní podpory učitelů a ředitelů. Ocenili i zřízení metodických kabinetů, jejichž potřebu Helena Plitzová odůvodnila: „Vyučující jednotlivých oborů a předmětů nemají dosud mnoho příležitostí ke společnému sdílení zkušeností. Prostřednictvím metodických kabinetů si budou moci navzájem vyměňovat poznatky a pedagogické i didaktické zkušenosti účastnit se kolegiálních náslechů a hospitací, inspirovat se a navzájem se učit.“