Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Památník holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě připravili pro učitele dějepisu a společenských věd, výchovné poradce a vychovatele, ale i řídící pracovníky škol a ostatní zájemce celostátní seminář s názvem „Nové metody výuky holocaustu“, který se uskuteční v pondělí 19. února 2018 od 10.00 hodin v prostorách MŠMT, Karmelitská 528/5, Praha 1, místnost C 081.

Své příspěvky představí a diskutovat o tématech jako např. metody vyučování o holocaustu, boj proti předsudkům, holocaust v poválečné době, využívání e-lerningových nástrojů a platformy Iwitness ve výuce v českých školách, budou významní odborníci  jako Mgr. Miriam Mouryc, Yad Vashem, PhDr. Lenka Lajsková z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, Mgr. Petr Lhotka, bývalý historik Muzea romské kultury v Brně, Martin Šmok z USC Shoah Foundation Institute v ČR a prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Součástí semináře je také workshop Děvčata z pokoje 28.