Všechny aktuality

Jak se na Vysočině pracovalo se sny

Motto: „Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je.“ Jiří Mucha

V Bystrém u Poličky se v říjnu 2018 sešli učitelé literárně dramatického oboru a předmětu hudební nauka na základních uměleckých školách. Obě celostátní setkání přinesla uvolněnou atmosféru, inspiraci ...

Talnet otevírá online kurzy pro zvídavé a nadané žáky

Pokud znáte ve své třídě nebo ve svém okolí mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní, technické či společenské vědy, kteří jsou zvídaví, případně jim školní učivo nestačí k rozvoji jejich zájmu, doporučte je do T-kurzů.

Online kurzy Talnetu jsou dostupné

geograficky ...

Zkušenosti z Finska mohou obohatit i české školství

V rámci projektu Globální rozvojové vzdělávání se vypravila skupinka 12 učitelů z různých koutů České Republiky do Finska, konkrétně do města Kokkola, kde pobývají v místním mládežnickém centru Villa Elba.

Jejich cílem je poznat a inspirovat se finským školským vzdělávacím systémem, který je ...

Jak efektivně využívat volný čas dětí a mládeže

V letošním roce se Národní institut pro další vzdělávání nově zapojil a podpořil vzdělávání pracovníků zájmového a neformálního vzdělávání na velké mezinárodní akci konané 16. -18. 11. 2018 v Hlinsku s názvem Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ). 

CVVZ je každoroční tradiční setkání pracovníků s ...

NIDV a soutěž DOMINO na Future Port Prague 2018

V rámci představení aktivit členů DIGIkoalice byl ve dnech 6.–7. září 2018 na Future Port Prague 2018 zastoupen i Národní institut pro další vzdělávání se svým produktem – Soutěžní přehlídkou DOMINO. Posílit povědomí širší veřejnosti o této oblíbené celostátní soutěži, které ...

Série celostátních setkání učitelů ZUŠ

Značná část podzimních akcí NIDV bude věnována problematice základních uměleckých škol. Jednotlivá setkání odstartují učitelé literárně dramatického oboru a učitelé hudební nauky na ZUŠ, koncem října budou následovat aktivity pro učitelé výtvarných oborů. Speciální programy jsou ještě do konce tohoto ...

Talentovaní čeští studenti v mezinárodní soutěži

Ve dnech 14.–19. září se v Dublinu uskuteční 30. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists (soutěž nejúspěšnějších projektů mladých vědců). Do soutěže postupují nejlepší studenti z národních kol soutěží se svými projekty. Do letošního ročníku je přihlášeno celkem 90 ...

Katalogy NIDV pro  ŠABLONY I, II a příklady dobré praxe

Aktuální a ucelenou nabídku vzdělávacích programů NIDV vhodných pro ŠABLONY I a ŠABLONY II naleznete na níže uvedených odkazech a v přílohách.

Pokyny pro školy: Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a ...

S inkluzí pomáhají rodičům i pedagogům centra podpory NIDV

Tisková zpráva, čtvrtek 30. 8. 2018

Jste pedagog a řešíte nástup žáka s poruchou autistického spektra do třídy? Chcete se jako rodič zorientovat v možnostech podpory ve vzdělávání, na které má vaše dítě nárok? Potřebujete jako ředitel školy zkonzultovat systém financování, organizaci výuky ...

Načíst další