Luční 460
500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 514 803
E-mail: hradec@nidv.cz

Programová nabídka ZDE
Krajské pracoviště Hradec Králové

Kontakty Hradec Králové

Mgr. Jana Berkovcová
Vedoucí krajského Centra podpory
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 571 644
Telefon: 495 514 803
E-mail: berkovcova@nidv.cz
Bc. Andrea Černá
Metodik pro vzdělávání, asistentka DVPP
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 349 656
Telefon: 495 514 803
E-mail: cerna.a@nidv.cz
Mgr. Hana Černá
Metodik pro vzdělávání,
krajský koordinátor podpory Děti/žáci - cizinci
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 775 576 312
Telefon: 495 514 803
E-mail: cerna@nidv.cz
Mgr. Markéta Palečková
Koordinátorka podpory nadání,
Metodik pro vzdělávání,
regionální garant CISKOM
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 546 754
Telefon: 495 514 803
E-mail: paleckova@nidv.cz

Projektové týmy

Eva Bartošová
Konzultant implementace APIV
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
E-mail: bartosova@nidv.cz
PhDr. Petra Bendová Ph.D.
Krajský metodik projektu APIV
- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 514 803
E-mail: bendova@nidv.cz
Ing. Petra Černá
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP, krajský koordinátor projektu SYPO
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 605 819 496
Telefon: 495 514 803
E-mail: cerna.p@nidv.cz
Mgr. Dagmar El-Hmoudová Ph.D.
Odborný krajský metodik SYPO
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 139 682
E-mail: el-hmoudova@nidv.cz
Mgr. Pavel Fejfar
Krajský ICT metodik SYPO
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
E-mail: fejfar@nidv.cz
Doc. PaedDr. Martina Maněnová Ph.D.
Odborný poradce Centra podpory projektu SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích)
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 777 318 215
Telefon: 495 514 803
E-mail: manenova@nidv.cz
PaedDr. Karel Myška Ph.D.
Projekt SYPO, metodik - specialista
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 770 171 673
E-mail: myska@nidv.cz
Mgr. Jitka Vítová Ph.D.
Konzultant implementace APIV
- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Luční 460, 500 03 Hradec Králové
Mobil: 778 880 444
E-mail: vitova@nidv.cz