Konference a významné akce NIDV

Národní institut pro další vzdělávání pořádá každý rok  ve spolupráci se svými partnery řadu významných konferencí a kulatých stolů, při kterých se na celostátní úrovni setkávají a vyměňují zkušenosti učitelé, ředitelé škol a školských zařízení, odborníci z akademické sféry a různých institucí od nás i ze zahraničí. Témata těchto odborných setkání zahrnují jak priority vzdělávání, tak specifické oblasti týkající se různých cílových skupin pedagogických pracovníků.

... Číst dál