Všechny aktuality

Výroční zpráva NIDV – bilance aktivního roku

Téměř 3 tisíce realizovaných seminářů, kurzů a studií, 16 tisíc zapojených škol a 50 tisíc absolventů vzdělávacích programů za rok 2017 v celé České republice – to je již tradičně hrdá bilance činnosti pracovníků NIDV, ale i jeho externích spolupracovníků a ...

Jsme na jedné lodi – na jedné planetě

Ve dnech 16. až 20. července 2018 pořádal NIDV Letní školu globálního rozvojového vzdělávání (GRV), které se zúčastnili učitelé, pedagogové volného času i pracovníci neziskových organizací. Cílem kurzu bylo seznámit účastníky s problematikou výchovy k občanství v místních a celosvětových souvislostech, prohloubit jejich ...

Výzva pro mladé badatele: T-expedice 2018

Realizujte s námi svůj vlastní výzkumný záměr! T-expedice, kterou pořádá Talentcentrem NIDV v době od 25. srpna až 2. září 2018, nabízí mladým badatelům možnost objevovat a naučit  se objevovat svět kolem nás. Je skutečně již všechno důležité v našem každodenním životě ...

Katalogy NIDV pro  ŠABLONY I, II a příklady dobré praxe

Aktuální a ucelenou nabídku vzdělávacích programů NIDV vhodných pro ŠABLONY I a ŠABLONY II naleznete na níže uvedených odkazech a v přílohách.

Pokyny pro školy: Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a ...

Navštivte v březnu 2018 - Významné akce a konference NIDV

Národní institut pro další  vzdělávání spolupracuje s řadou významných institucí při pořádání celostátních a mezinárodních konferencí, soutěžních přehlídek, seminářů a dalších akcí určených pro pedagogy, studenty i širokou veřejnost. V následující tabulce si ...

Pomozme vytvořit nový domov - Mezinárodní projekt k inklu...

Národní institut pro další vzdělávání, který již čtvrtým rokem ve spolupráci s MŠMT a dalšími subjekty rozvíjí celostátní systém podpory pedagogů a škol v práci s dětmi/žáky-cizinci,  je od roku 2016 také partnerem v projektu Erasmus+ „Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců - The Teacher´s training ...

Relaxace i poznání pro pedagogické pracovníky

Pod názvem „Prázdniny trochu jinak: Vzdělávání – relaxace – poznání – odpočinek“ se v Nesměři u Velkého Meziříčí v termínu 19.–25. 8. 2018 uskuteční již 26. ročník netradičního prázdninového pobytu pro pedagogy všech druhů škol zaměřeného především na výchovnou dramatiku, dramaterapii, muzikoterapii, terapeutický ...

MŠMT vydalo důležitou metodiku pro MAP II

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) zveřejňuje ve spolupráci s MŠMT Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání a přílohu této metodiky Kodex školy. Upozorňujeme, že metodika, kterou vydal konkrétně ŘO OP VVV, je pro realizátory projektů MAP II ...

Nové metody výuky o holocaustu - Vše, co jste chtěli vědě...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut pro další vzdělávání a Památník holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě připravili pro učitele dějepisu a společenských věd, výchovné poradce a vychovatele, ale i řídící pracovníky škol a ostatní zájemce celostátní seminář s názvem ...

Načíst další