Prioritní témata

Cílem činnosti NIDV je plnit v oblasti vzdělávání úkoly, které vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické profesní podpoře cílových skupin pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zvláštní pozornost je v tomto směru věnována také školským zařízením pro zájmové vzdělávání a pracovníkům, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží ve volném čase.

Přehled prioritních témat ve vzdělávání realizovaných NIDV prostřednictvím rezortních projektů a specifických úkolů MŠMT financovaných z účelově přidělených prostředků v roce 2018

... Číst dál